Política de Privacidad

VÍO DE COMUNICACIÓNS A TRAVÉS DE MEDIOS ELECTRÓNICOS

As mensaxes enviadas a través de correos electrónicos ou formularios web son mensaxes que se dirixen exclusivamente ao seu destinatario e pode conter información privilexiada ou confidencial. Se vostede non é o destinatario indicado, queda notificado de que a utilización, divulgación e/ou copia sen autorización está prohibida en virtud da lexislación vixente.

AVISO IMPORTANTE (COMUNICACIÓNS COMERCIAIS)

De conformidade co establecido na Ley 34/2002 do 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e de Comercio Electrónico, e a Directiva 2002/58/CE comunicámoslle que no suposto de que non desexe recibir comunicacións e informacións de índole comercial mediante este sistema de comunicación electrónica, nolo indique por esta misma vía indicando no asunto “BAIXA COMUNICACIÓNS COMERCIAIS” para que os seus datos persoais sexan dados de baixa da nosa base de datos. A súa solicitude será accionada nun prazo de 10 días dende o seu envío. No suposto de que non recibamos contestación expresa pola súa parte, entenderemos que acepta e autoriza que a nosa empresa siga realizando as referidas comunicacións.

PROTECCIÓN DE DATOS

  1. INCORPORACION DE DATOS PERSOAIS A TRATAMENTOS E O SEU RESPONSABLE
  2. Infórmase aos titulares de datos persoais que os datos que nos facilite, a través de calquera dos nosos medios de recollida de información, van ser introducidos indistintamente en tratamentos parcialmente automatizados, titularidade do/s seguinte/s responsable/s: ASOCIACIÓN PARA A INCLUSIÓN DE PERSOAS CON DISCAPACIDADE INTELECTUAL, (G15226202)

    O responsable do Tratamento declara e garante que mantén os niveis de seguridade para a protección de datos personais conforme dispón a lexislación vixente, e que estableceu tódolos medios técnicos ao seu alcance para evitala perda, mal uso, alteración, acceso non autorizado, roubo dos datos facilitados polos USUARIOS e para que os seus empregados observen ditas prescripcións, así como o deber de segredo sobre os datos obxecto da protección e demáis obrigas de confidencialidade vixentes. Todo elo sen prexuizo do feito, que o USUARIO coñece e acepta, que as medidas de seguridade en Internet non son inexpugnables.

    Devanditos tratamentos teñen como finalidades: xestión de contactos con beneficiarios e titores legais, xestión de historial do beneficiario; realización de facturas de servizos / produtos; cumprimento de obrigacións contables e fiscais; xestión laboral e outras xestións cos traballadores, xestión de eventos; xestión de arquivos multimedia, xestión de voluntarios por parte de ASOCIACIÓN PARA A INCLUSIÓN DE PERSOAS CON DISCAPACIDADE INTELECTUAL, titular dos mesmos, e conserváranse os prazos estipulados dependendo da lexislación que afecte á natureza de cada dato.

    Os datos incorporados neles serán tratados de forma confidencial e so serán cedidos nos casos legalmente previstos.

  3. DEREITOS QUE ASISTEN AO TITULAR E FORMA DE EXERCIZO
  4. Se a comunicación dos seus datos requirise do seu expreso consentimento, seralle debidamente solicitado. Pode exercitar os seus dereitos de acceso, rectificación, oposición, cancelación, limitación e/ou portabilidad, mediante escrito, acreditando a súa identidade, dirixido a: ASOCIACIÓN PARA A INCLUSIÓN DE PERSOAS CON DISCAPACIDADE INTELECTUAL en C\SIMON BOLIVAR Nº23 BAIXO , 15011- A Coruña (A Coruña)

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información. ACEPTAR

Aviso de cookies